Senast

Analys och Design – Solvens II – Länsförsäkringar

Jag har fått tillfälle att följa upp kravarbetet jag gjort tidigare på Länsförsäkringar genom att analysera hur all information skall sammanställas och extraheras hur källorna till beräkningsmotor och vidare till rapporteringsmotor.