Senast

Utredningsledare – Framtida försäkringssystem

Jag leder arbetet att utreda hur plattformen för Handelsbankens livs försäkringssystem skall se ut i framtiden. I arbetet har ingått att utvärdera verksamhetens behov och krav sprungna ur redan ingådda avtal. Utvärdering har gjorts där egentuveckling har ställts mot tredjepartssystem.