Senast

 

Projektledare och kravledare

Jag är projektledare och kravledare i flera parallellt pågående projekt, bla complianceprojekt för anpassning till uppdaterade EU-förordningar baserat på Basel iii.