Kunder

Jag har haft turen och glädjen att ha fått jobba i flera olika roller, såsom t.ex.:

 • Projektledare (Huvudprojektledare och delprojektledare)
 • Kravledare
 • Analytiker
  • Processanalys (Verksamhetsprocesser, affärsprocesser)
  • Systemanalys
 • Utvecklingschef

Bland annat har jag haft uppdrag hos följande företag och organisationer:

 • Svensk exportkredit, SEK
 • Handelsbanken
 • Movestic försäkring
 • AFA Försäkring
 • Länsförsäkringar, LFAB
 • Folksam
 • Trygg-Hansa
 • Moderna Försäkringar Liv och Pension
 • Konsumentkooperationens pensionsstiftelse
 • Konsumentkooperationens pensionskassa
 • Reda Pensionsadministration AB
 • Amadeus Scandinavia
 • Senea (numera Kamstrup-Senea)
 • Ericsson RSA
 • Posten IT
 • ProCon Solutions A/S
 • ABB Facilities Management
 • Celsius Tech
 • Pharmacia & UpJohn