Hem

”Erfarenhet, kunskap och trygghet”

Sharpest Tool Consulting AB är ett enmanskonsultbolag med Petter Svensson som konsult.

Konsulttjänster erbjuds främst inom IT området med fokus på ledning och styrning av verksamheter och projekt.

Petter Svensson

Anlita mig därför att  …

  • Jag har omfattande erfarenhet som projektledare och kravledare, alltid med goda resultat och mycket goda referenser.
  • Som ledare är jag den som strävar efter att genom dialog och engagemang samla kraften i organisationen för att vi tillsammans skall uppnå de mål vi fått på oss samtidigt som arbetet känns roligt och stimulerande för alla deltagare.
  • Min stora styrka är att leda komplicerade projekt, helst där kunniga specialister deltar. Jag finner trygghet i min bakgrund som systemutvecklare och, framförallt, i min metodiska personlighet.
  • Många av mina uppdragsgivare har uppskattat mitt fokus på kunden, mitt engagemang och min förmåga att pedagogiskt förklara komplicerade samband.
  • Jag har i många uppdrag arbetet i internationella miljöer och många gånger jobbat med bolagens ledningsgrupper. Jag är social och utåtriktad och är inte främmande för att befinna mig i både större och mindre sammanhang.
  • Jag har alltid fått mycket goda omdömen från mina kunder och från dem jag jobbat med. Flera av dem har haft vänligheten att skriva några rader på min Linkedin-profil, välkommen att titta på den för att se vad andra säger!

Solvens ii, Basel iii, GDPR, IFRS17, IORP2

Jag har lång erfarenhet av uppdrag inom Solvens ii, Basel iii och andra regelverksprojekt på försäkringsbolag och finansiella institutioner i Sverige. Genom dessa projekt har jag fått en mycket detaljerad kunskap om olika regelverk och vad det innebär för bolagen och därmed om branchregleringar generellt.

Jag har jobbat med processer och systemkrav såväl som att jag har jobbat med hur beräkningar skall göras, både försäkringsteknisk avsättning, riskberäkningar, riskmarginal etc., samt att jag har en mycket djup kunskap om det omfattande rapporteringspaket som följer med regelverket.